Gezki
Gizarte ekonomiako erakundeen gobernantza eta zuzenbidea

Estudio sobre nuevas formas jurídicas de estructuración de grupos de cooperativas

IKERTZAILE NAGUSIA

Itziar Villafáñez Pérez

IKERKETA TALDEAREN KIDEA(k)
Itziar Villafáñez Pérez

BASIC INCOME EARTH NETWORK

BASIC INCOME EARTH NETWORK
Gezki
Gezki
Gezki
Gezki