Gezki

RESEARCH TOPICS

Democracy and employee participation in the company

This line includes studies that analyse employee participation in the company. These studies cover three areas of participation: the composition of capital, the decision-making process and the treatment of benefits.

These are the main themes worked on in this line:

 •  Regulations and legislations on Social Economic Organizations.
 •  Fiscal System of Social Economic Organizations.
 • Social responsability inside Social Economic companies.
 • Social Economics and intelectual and industrial propietorship.

SEE PROYECTS

Social and solidarity economy and social innovation

This line of research involves studying the dynamics and mechanisms developed by social economy organisations for local development, from the perspective of social innovation. We focus on specific projects created by the social economy to respond to local social needs and on governance models for the dynamics created in the territory.

Below are the main study topics in this line of research: 

 • Social and solidarity economy and social innovation.
 • Social and solidarity economy and local development.
 • Social and solidarity economy and social welfare services.
 • Social and solidarity economy and socialisation of socially excluded groups.

SEE PROYECTS

Governance and law of social economy organisations

This line of research includes the study of the different aspects related to the law of social economy organisations. As well as analysing the regimes and legal regulations that govern the internal governance of social economy organisations, we also studied the existing regulations in the communities where these organisations are based.

Below are the main study topics in this line of research:

 • The law of social economy organisations.
 • Cooperative law.
 • Tax legislation of social economy organisations.
 • Social economy and corporate social responsibility.
 • Social economy and intellectual and industrial property.

SEE PROYECTS

Public policies to promote the social economy

This line of research includes the study of the public policies implemented by public agencies to promote the various social economy organisations. In addition to categorising the public policies for promotion both of the demand and the offer, we study the main mechanisms for promoting social economy at all levels in the public bodies of the BAC.

These are the main themes studied in this line:

 • Public policies to promote the social economy.
 • Social clauses in public procurement.
 • Basque Observatory on Social Economy.

SEE PROYECTS

Globalisation and internationalisation of cooperatives

In this line we study the internationalisation processes and models of the Basque cooperative movement and critically analyse the tensions created by these processes and models in the main cooperatives. We reflect, firstly, on the role of transnational companies in globalisation processes and organisational models; and, secondly, on the labour relations implemented by transnational cooperatives. We also take a look at international cooperative experiences.

These are the main themes studied in this line:

 • Internationalisation processes and models of the Basque cooperative movement.
 • International cooperative experiences.

SEE PROYECTS

LATEST PROYECTS

Democracy and employee participation in the company

Parte hartzea emaitzen banaketan

Azken hamarkada honetan jasandako krisi bortitzak bi ondorio zorrotz utzi dizkigu bai Estatuan eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan ere. Langabezia tasa oraindik oso altu bat eta lan balditza okerragoak, askotan prekarioak. Bretxa soziala izugarri ireki da Estatuan eta gure artean ere joera desberdintasunaren azkundearena izan da.

Gezki
Democracy and employee participation in the company

La participación de las mujeres en la empresa. Un instrumento de análisis desde la perspectiva de género

El objetivo principal del proyecto es ofrecer un instrumento de análisis de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en los beneficios y en la propiedad. Una herramienta novedosa ya que incorporará una perspectiva de género a la hora de analizar la participación de dicho colectivo en las empresas afincadas en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

Gezki

BASIC INCOME EARTH NETWORK

BASIC INCOME EARTH NETWORK
Gezki
Gezki
Gezki
Gezki