Gezki

MULTIMEDIA

Gizarte Ekonomia eta etxebizitza kooperatibak (gaztelaniaz dago) 2. zatia

Gizarte Ekonomia eta Etxebizitza kooperatibak (gaztelaniaz dago) 1. zatia

Kooperatibetan diren eztabaida eta haien ebazpena

Leialtasun betebeharra, interes soziala eta printzipio kooperatiboak

GAZTAZKEN ERREGULAZIOA KOOPERATIBETAN

Aurkezpena "Gatazken erregulazioa kooperatibetan"

AZKEN ALBISTEAK

RSS 2 HTML

Sorry, your request could not be processed:

  • The feed for the URL you supplied ("http://oves-geeb.eus/feed/") could not be loaded: "read timeout reached"

BASIC INCOME EARTH NETWORK

BASIC INCOME EARTH NETWORK
Gezki
Gezki
Gezki
Gezki