Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Ildo honen baitan sartzen dira enpresaren baitan langileen parte hartzea aztertzen duten ikerlanak, parte hartzearen hiru dimentsioak aztertzen direlarik: kapitalean, erabakietan, eta mozkinetan.

Ikerketa lerro honetako gai nagusiak honakoak lirateke:

  • Gizarte ekonomiako erakundeen zuzenbidea
  • Gizarte ekonomiako erakundeen zerga-araubidea
  • Gizarte ekonomiako enpresen  gizarte erantzukizuna
  • Gizarte ekonomia eta jabego intelektual eta industriala

 

GEZKIK ZUZENDUTAKO PROIEKTUAK

Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Langileek enpresen kapitalean parte hartzea

Orain aurkezten den proiektu hau aurreko urteetan GEZKIn pertsonek enpresen kudeaketan, emaitzetan eta kapitalean duten parte hartzeari buruz garatu diren bi proiekturen jarraipena da. Lehenegoak parte hartzea orokorrean landu zuen, bigarrenak langileen parte hartzea enpresen emaitzetan garatuz. Egungo lanak kapitalean parte hartzeko programa baten ezarpen praktikorako gida bat proposatzen du. Kapitalaren (zentzu hertsian edo zabalean) titulartasuna langileekin partekatzen duten orotatiko enpresetan gertatzen den parte hartzea hartu da oinarri azterketa honetan, enpresen forma juridikoa edozein izanik ere. Kasu hauetan langileek ez dute enpresa sortzen, eta ez dute enpresaren kontrola (kooperatibetan edo lan sozietateetan gertatzen den moduan), baina lan egiten duten enpresaren jabetza partekatzen dute eta, jabetzarekin batera, emaitzak eta kudeaketa. Erakunde publiko ezberdinek bultzatutako eredua da, onuragarria inplikatuta dauden alde guztientzat, enpresari eta langile, baita partaidetzako enpresak kokatzen diren lurraldearentzat ere.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Parte hartzea emaitzen banaketan

2018

Azken hamarkada honetan jasandako krisi bortitzak bi ondorio zorrotz utzi dizkigu bai Estatuan eta baita Euskal Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan ere. Langabezia tasa oraindik oso altu bat eta lan balditza okerragoak, askotan prekarioak. Bretxa soziala izugarri ireki da Estatuan eta gure artean ere joera desberdintasunaren azkundearena izan da.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

GENEROA PARTAIDETZAREN ERDIGUNEAN. Emakume langileen partaidetzaren azterketa aurreraturako tresna

2018

Proiektuaren helburu nagusia, empresako erabaki guneetan, irabazietan eta jabetzan, emakumeek duten parte hartzea aztertzeko balio dezakeen tresna eskaintzea da. Kolektibo honek Gipuzkoako lurralde historikoan kokatutako empresetan duen parte hartzea genero ikuspegitik aztertzea dakarrenez, tresna berritzailea da honako proiektu hau.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Community II: Panel de indicadores de participación.

2016

Tresna honen xedea da Gipuzkoako enpresen premiei erantzutea (ez bakarrik kooperatibei, lehen ere Institutuak egin duen bezala), une eta estamentu desberdinetan pertsonen partaidetza neurtzeko. Alde horretatik, tresna hau I+G+B ere bada.

Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

Community: un modelo de participación de personas y de compromiso generador de valor social en la comunidad.

2015

Community es un proyecto que tiene como finalidad impulsar organizaciones democráticas y participativas, con presencia y arraigo en la comunidad, generadoras de economía social desde modelos de empresa social.

El modelo Community, pretende conformarse en una referencia contrastada en el territorio, en cuanto al fomento de la participación en organizaciones formadas por personas y en cuanto a la transparencia en la gestión y al desarrollo de dinámicas eficientes en el abordaje de las prácticas y conflictos propios del desempeño laboral a través del empoderamiento y de la autogestión colectiva y comprometida con la comunidad en tres ámbitos:

  • la generación de empleo sostenible y de calidad,
  • el desarrollo de compromiso social y su impacto social,
  • la creación de vínculos con los agentes de la comunidad.
Gezki
Demokrazia eta langileen parte hartzea enpresan

LANZITUZ, Lan Sozietateak Sortuz

2015-2019

LANZITUZ LAN SOZIETATEAK SORTUZ es un programa co-financiado por el Fondo Social Europeo, que tiene como objetivo favorecer la inserción laboral o la reincorporación al mercado de trabajo de personas desempleadas, ayudándolas a crear sus propios puestos de trabajo bajo la fórmula de la sociedad Laboral y la sociedad participada por las personas trabajadoras.

Para conseguir este objetivo, el programa LANZITUZ incluye diferentes tipos de actuaciones (formación, elaboración del plan de empresa...) cuyo centro y razón de ser son las personas desempleadas, especialmente las pertenecientes a colectivos con más dificultades de inserción laboral.

La sociedad laboral es un modelo de empresa en el que las propias personas trabajadoras deben tener la mayoría del capital social y por tanto la capacidad gestión y decisión.

Las entidades participantes en Lanzituz son:

·         ASLE (Agrupación de Sociedades Laborales de Euskadi)

·         Cámara de Gipuzkoa

·         Comisiones Obreras

·         Iraurgi Lantzen (Agencia de Desarrollo de la Comarca del Urola Medio)

·         GEZKI

Gezki

GEZKIK KOLABORATUTAKO PROIEKTUAK

BASIC INCOME EARTH NETWORK

BASIC INCOME EARTH NETWORK
Gezki
Gezki
Gezki
Gezki